هتل های پارسیان آزادی رامسر

آدرس: رامسر- خیابان شهید رجایی (سخت سر)-هتل های آزادی رامسر

کدپستی: 4691719795

تلفن:5-55223593-011

فکس: 55225174-011

ایمیل: info@ramsarhotel.ir