هتل های پارسیان آزادی رامسر

آدرس: رامسر- خیابان شهید رجایی (سخت سر)-هتل های آزادی رامسر

کدپستی: 4691719795

تلفن:5-5223593-0192

فکس: 5225174-0192

ایمیل: info@ramsarhotel.ir